GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

AVÜLSE DİŞLER

Avülse Dişler

0

AVÜLSE DİŞLER

Hazırlayan:Rabia TEKDEMİR/GDH HABER

AVÜLSİYON NEDİR?

Travmatik yaralanma sonrası dişin alveoler soketten tamamen çıkmasına avulsiyon adı verilmektedir.
Avulsiyon nadir görülen ve periodontal ligament, sement, alveol kemiği, diş eti, diş pulpası gibi birçok
dokunun etkilendiği karmaşık bir diş yaralanmasıdır.

 

 

 

 

 

 

AVÜLSE DİŞİN KLİNİK TEDAVİSİ

 

 

 

 

 

 

Avülse, diş hekime ulaştığında kazanın nerde, ne zaman olduğu, dişin hangi koşullarda getirildiği öğrenilmelidir. Dişin kök gelişim seviyesi (kök ucu açık veya kapalı), dişin saklandığı solüsyon ve ağız dışında geçen süreye bağlı olarak tedavi planı yapılır. Özellikle kuru olarak geçirilen zaman, hücrelerin canlı kalabilmesi için kritik öneme
sahiptir. Kuru olarak geçirilen 60 dakika ve üzeri süreden sonra hiçbir PDL hücresi canlı kalamaz. Bu nedenle yerine yerleştirilmeden veya saklamaya alınmadan önce dişin kuru geçirdiği zamanın hastadan öğrenilmesi önemlidir. Kök ucu kapalı ve kök ucu açık avülse dişlerde uygulanacak tedavi planlaması yapılmalıdır.

KÖK UCU KAPALI DİŞLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖKÜ AÇIK DİŞLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil replantasyon mümkün değilse dişin saklanabileceği solüsyonlar;

 

 

 

 

 

 

1-Tükürük
2-Süt
3-Viaspan
4-HBSS (Hanks dengeli tuz çözeltisi)
5-Ringer solüsyonu
6-Salin solüsyonu
7-Kontak lens solüsyonu
8-Doğal meyve suları
9-Propolis

İDEAL AVÜLSE DİŞ SAKLAMA SOLÜSYON ÖZELLİKLERİ

İdeal bir avülse diş taşıma solüsyonunun sahip olması gereken özellikler
şunlardır:
– Antimikrobiyal özellik taşımalı
– PDL hücrelerinin canlılığını sürdürebilmesini sağlamalı
– Hücrelerin proliferatif kapasitesini desteklemeli
– Vücut sıvılarıyla aynı osmolaritede olmalı
– Vücut sıvılarıyla reaksiyon göstermemeli
– Antijen- antikor reaksiyonu göstermemeli
– Kök rezorpsiyonu ve ankiloz riskini azaltmalı
– Raf ömrü uzun olmalı
– Farklı sıcaklıklarda etkili olabilmeli
– Azalan hücresel metabolitleri dengeleyebilmeli

 

GDH İLE DAHA FAZLA OKUYUN:

1-AĞIZ KANSERİ

2-RUBBER DAM

3-PULPİTİST

 

 

 

KAYNAKÇA:

http://dergi.dentistry.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/97/2019/08/9-MAKALE-1.pdf
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/11462/406959.pdf?se
quence=1&isAllowed=y
https://docplayer.biz.tr/7096111-Avulse-dislerin-tasima-solusyonlari-storage-solutions-of-avulsed-
teeth-doc-dr-emre-bodrumlu-ozet-abstract.html

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments