GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

BAKTERİYEL ENDOKARDİT VE DİŞ HEKİMLİĞİ

BAKTERİYEL ENDOKARDİT VE DİŞ HEKİMLİĞİ

0

BAKTERİYEL ENDOKARDİT VE DİŞ HEKİMLİĞİ

Bakteriyel endokardit,kalbin endokard yüzünün enfeksiyonudur. Bakteremi nedeniyle kan dolaşımına giren bakterilerin kapakçık subendotel dokusu açıkta olan riskli bireylerin açıktaki bağ dokularına bağlanması ile oluşur. Bakteriyel endokardit etkenlerinin neredeyse yarısı ağız mikrobiyotası üyesidir. Bu bakterilerin kan dolaşımına geçmesi invaziv diş hekimliği işlemleri sonrası gelişen sporadik yüksek-düzeyli bakteremi ile olabileceği gibi, kötü ağız hijyeni nedeniyle günlük hayattaki kümülatif düşük-düzeyli bakteremi ile de olabilmektedir. Dişhekimlerinin gerek ağız ve diş sağlığını en üst düzeyde sağlayarak, gerekse yapılacak invaziv işlemlerde uygulayacağı profilaktik tedavilerle, morbidite ve mortalite oranları çok yüksek olan bu infeksiyonun önlenmesindeki önemli rolü yadsınamaz bir gerçektir.Güncel kabul edilen rehberlerde antibiyotik profilaksisi, diğer tıbbi girişimlerle değil, sadece riskli diş hekimliği işlemleri ile sınırlıdır; ve sadece yüksek İE riski taşıyan hastalarla sınırlandırılarak kullanılmalıdır. Bu rehberlerde özellikle oral ve kütanöz hijyen önlemlerinin önemi vurgulanmaktadır. İE riskinin azaltılmasında iyi ağız hijyeni ve düzenli diş hekimi muayenesinin son derece önemli bir rolü vardır. Bu nedenle bakteriyel endokardit için risk altındaki tüm bireyler, iyi bir ağız ve diş sağlığının önemi ve bakımı için gerekli teknikler konusunda eğitilmeli ve düzenli diş hekimi kontrolüne yönlendirilmelidir.

Endokardit, kalbin endokard yüzünün enfeksiyonudur.(Endokard. Kalbin kas duvarlı odacıklarının ve kapakların iç yüzeyini kaplayan ince bir katmandır) Genellikle kalp kapakçıklarını tutmakla birlikte protez kalp kapaklarını, kalbe yerleştirilen cihazları (kalp pilleri, ICD.) da tutabilir.Endokardit her yaşta ortaya çıkabilir. Erkekler kadınlardan yaklaşık iki kat daha fazla etkilenir. IV ilaç kullananlar, bağışıklığı baskılanmış hastalar ve protez kalp kapakçıkları ve diğer intrakardiyak cihazları olan hastalar en yüksek risk altındadır.

 Endokardit riskini oluşturan durumlar:

-Tedavi edilmemiş siyanotik konjenital kalp hastalıkları

-Defekti kalan kalp kapağı cerrahisi geçmişi

-Kalp transplantasyonu

BAKTERİYEL ENDOKARDİTİN ÖNLENMESİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Normal ağız florası, mikroorganizmalar bakımından oldukça zengin bir ortamdır. Son dönemde inceleme metotlarının gelişmesi ile ağız florasında 1 milyardan fazla bakteri olduğu ve 700’den fazla bakteri türü veya suşu bulunduğu saptanmıştır.Bu denli yoğun mikroorganizmanın bulunduğu bir ortamda bakteriyemi,gerek girişimsel müdahaleler gerekse günlük yaşam aktiviteleri esnasında meydana gelebilmektedir.Her ne kadar ağzın farklı bölgelerindeki floralar farklı özellikler gösterse de bakteriyemi için en uygun alanlardan birisi periodontal ceptir. Bu bilgilerden hareketle etkili bir periodontal tedavinin yapılması ve tedavi sürecinde ağız bakımının istenen düzeye ulaştırılması gingival sulkus kaynaklı olarak gelişebilecek bir bakteriyemi ve endokardit riskini düşük seviyede tutacaktır. Endokarditin önlenmesi için önerilen antibiyotik profilaksisi sadece riskli diş hekimliği işlemleri ile sınırlıdır.Endokardit riskli bireyler, iyi bir ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilgilendirilmeli, gerekli ağız hijyeni sağlaması için eğitilmeli ve düzenli diş hekimi kontrolüne yönlendirilmelidir.Güncel kabul edilen rehberlerde diş hekimliği işlemleri dışında diğer tıbbi girişimlerde antibiyotik profilaksisi önerilmemektedir.Bunun nedeni, endokardit etkenlerinin neredeyse yarısının ağız mikrobiyotası üyesi olmasıdır.

Periodontitis ve periapikal abse gibi enfeksiyonlar sırasında ağız dokularındaki lezyonlardan ağız patojenleri ve kommensal bakteri karışımı kan dolaşımına girer.Ağız boşluğundaki zararsız iken, kan dolaşımına yayılan bu polimikrobiyal topaklar, kanda patojen hale gelerek duyarlı kalp kapakçıklarını enfekte edebilir.

Endokardit etkeni bakterilerin bakteremi insidensi ile kötü ağız hijyeni ve dişeti hastalıkları arasında kuvvetli bir ilişki vardır.Amerikan Kalp Derneği (AHA) rehberleri,endokarditi önlemede ağız sağlığının önemli olabileceğini uzun süredir vurgulayarak,endokardit riski altındaki bireyler için diş ve dişeti hastalıklarından korunmaya ve rutin diş bakımı ile ağız ve diş sağlığının sağlanmasına odaklanmanın önemini desteklemektedir.

Endokarditin önlenmesinde diş hekimliği işlemlerinde antibiyotik profilaksisine odaklanmak yerine, ağız hijyeni ve ağız ve diş hastalıklarından korunmaya yönelmek daha akıcıdır.Ağız diş sağlığının sürdürülmesi için ekolojik dengeyi bozan faktörlerin diş hekimi tarafından ortadan kaldırılması ve ağız ve diş bakımının öğretilmesi esastır.

 Ağız ve diş hastalıklar,, alınacak dört önlem ile neredeyse tamamen önlenebilir:

 1. Diş plak biyofilminin kontrolü
 2. Florlu diş macunu kullanımı
 3. Diyette şeker ve ağız bakterilerince fermente edilebilir diğer rafine karbonhidratların kullanımının sınırlanması
 4. Düzenli diş hekimi muayenesi

Bu dört önlemin tümüne odaklanmak bakteremi insidensini ve rekürrent endokart riskini azaltmaya yardımcı olur.

RİSKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ İŞLEMLERİ

1-Diş eti ya da periapikal bölgede çalışmayı ya da ağız mukozasının perforasyonunu gerektiren işlemler

Antibiyotik profilaksisi gerektirmeyen işlemler:

– Enfekte olmayan dokuya yapılan lokal anestezi uygulamaları

– Yüzeyel çürük tedavisi

– Dikiş alınması

– Dental grafi çekimleri

– Hareketli protez, ortodontik aparey ya da braketlerin uygulanması

– Süt dişlerinin düşmesi

– Dudak ve ağız mukozası travmaları 

2-Riskli Hastalarda Dental İmplant Uygulamaları

Ağız boşluğu ve kan arasında bir yabancı cisim olarak potansiyel riski artırabileceği nedeniyle risk oluşturmaktadır.

RİSKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ İŞLEMLERİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ

 • Antibiyotik profilaksisi sadece riskli diş hekimliği işlemleri sırasında ve sadece endokardit riski yüksek hastalar için dikkate alınmalıdır.
 • Profilaksi sadece yüksek riskli hastalarla sınırlandırılırken,koruyucu önlemler kardiyak hastalığı olan tüm hastalara uygulanarak genişletilmelidir.

  SONUÇ

  • Antibiyotik profilaksisi, sadece riskli diş hekimliği girişimlerinin uygulanacağı yüksek endokardit riski taşıyan hastalarda kullanılmalıdır.
  • Endokardit riskinin azaltılmasında iyi ağız hijyeni ve düzenli diş hekimi muayenesinin son derece önemli bir rolü vardır.
  • Endokardit, bilinen kalp hastalığı olmayan hastalarda da görüldüğünden,genel hijyen önerileri sadece yüksek riskli hastalarda değil, tüm hastalarda rutin bakımın bir parçası olmalıdır.Profilaksi sadece yüksek riskli hastalarla sınırlandırılırken,koruyucu önlemler kardiyak hastalığı olan tüm hastalara uygulanarak genişletilmelidir. 

  KAYNAKÇA:

  http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/yayinlar/Egitim_Dizisi/egitimdizisi_28.pdf

  https://www.konsultasyon.net/infektif-endokardit-nedir/

  https://www.journalagent.com/eudfd/pdfs/EUDFD_34_1_17_26.pdf

  HAZIRLAYAN:KÜBRA YAZICI/GDH HABER
Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments