GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK ALANLARI

0

Ortodonti Nedir?

 • Ortodonti; dişler ve yüzdeki düzensizliklerin (maloklüzyon) teşhisi, önlenmesi ve tedavisiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır.
 • Ortodonti kelimesi, Yunanca’da ortho “düzgün” ve odons “diş” kelimelerinden oluşmaktadır. Kelime anlamı olarak düzgün diş anlamına gelse de ortodonti, yüz ve çenelerin gelişim bozukluklarının düzeltilmesini de amaçlar.
 • Ortodontik tedavinin ana amacı iyi bir kapanıştır. Bu da düzgün olarak sıralanmış dişlerin karşı çenedeki dişlerle uyumlu olmasıdır.
 • İyi bir kapanış; ısırma, çiğneme ve konuşmayı kolaylaştırır. Ağız sağlığının geliştirilmesi ve böylece genel sağlığın da iyileşmesine yardımcı olur ve kişinin özgüvenini artırır.

Pedodonti nedir ?

 • Pedodonti (Çocuk Diş hekimliği), 0-16 6ti (Çocuk Dişhekimliği), 0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma, kalıtımsal  ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini  amaçlayan bir anabilim dalıdır.
 • Pedodonti, bebeklik çağından itibaren çocukların ağız-diş sağlığını ve çene-yüz bölgesi gelişimini takip ve tedavi eden, aynı zamanda koruyucu önlemleri de içine alan diş hekimliği dalıdır.

Endodonti Nedir? 

 • Endodontiyi anlayabilmek için, öncelikle kısaca diş anatomisinden bahsedelim.
 • Dişin, dişetinin üstünde kalan ve ağız içinde gözüken kısmına kuron; ağızda görünmeyen ve kemik içinde kalan kısmına ise kök adı verilir.
 • Dişler, birkaç tabakadan oluşmaktadır. En dış katman; dişeti sınırının üzerinde görülen mine tabakasıdır.
 • Mine tabakasının altında dentin adı verilen bir yapı mevcuttur.
 • Dişin dış dokuları olan mine ve dentinin altında yumuşak bir bağ dokusu olan ve dişin canlı kısmını oluşturan pulpa dokusu bulunmaktadır, halk arasında “dişin siniri” olarak bilinir.
 • Bir dişin büyüme ve gelişmesi sırasında pulpanın görevi onu beslemektir.
 • Bir diş tamamen geliştiğinde ise pulpa dokusu; ağrıyı ileterek dişin zarar gördüğünü ya da iltihaplandığını haber vermektir.
 • Endodonti, diş pulpasına kadar ilerlemiş olan problemler ile ilgilenen ve tedavisini yapan diş hekimliği dalıdır.
 • Diş hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra, pratik ve teorik eğitimini kök kanalı tedavisi bölümünde yapmış ve doktorasını tamamlamış uzman doktor endodontist adını alır.

 

RESTORATİF DİŞ VE TEDAVİSİ

 • Restoratif diş ve tedavisi, diş sert dokularında çürük ya da çürük dışı sebeplerden meydana gelen madde kayıplarını onaran, kaybolmuş olan estetik ve fonksiyonun hastaya tekrar kazandırılmasına katkıda bulunan bilim dalıdır.
 • Ayrıca ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ alanında diş şekillerinin ve renklerinin değiştirilmesiyle hastalara estetik bir görüntü kazandıran bilim dalıdır.

 

 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

 • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, diş ve çene bölgelerinde görülen hastalıkların klinik, patolojik ve radyolojik bulguları arasında ilişki kurarak bu hastalıkların tanı ve tedavisini yöneten bir uzmanlık alanıdır.
 • Hastalıkların tanısı, diş hekimliği uygulamalarının temel taşıdır. Öncelikle amaç hastanın şikayetinin kaynağının belirlenmesidir.
 • Hastada bulunan sistemik hastalıklarının varlığı ve bulguları değerlendirilir. Hastanın mevcut durumu bir bütün olarak ele alınarak bu sayede sadece mevcut şikâyetler değil, ilerde muhtemel sorun yaratabilecek bölgeler saptanır.
 • Teşhis ve tedavide gerekli olan röntgenler ve ileri görüntüleme tetkikleri (KIBT, BT, MRG) değerlendirilir. Bireye özgü tedavi planı hazırlanır ve bu tedavilerin yapılacağı kliniklere hastalar yönlendirilir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 • Ağız ve çene bölgelerindeki sert ve yumuşak dokuların hem fonksiyonel hem estetik yönlerini ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve bozuklukların yardımcı tedavisini kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Periodontoloji

 • Periodontoloji, diş hekimliğinin bir bölümü olup dişleri çevreleyen yumuşak ve sert dokuların anatomi fizyoloji ve histolojisini inceleyen; bu dokularda meydana gelen hastalıkları araştıran, bu hastalıkların tedavisini ve tedavi sonucu elde edilen sağlığın devamlılığını sağlayan bilim dalıdır.

Protetik Diş Tedavisi

 • Protetik Diş Tedavisi , eksik veya kaybedilmiş dişlerin yerine yapay olarak yenilerinin getirilmesi anlamına gelmektedir.
 • Diş eksikliğinin sayısı, konumu ve çevre dokuların durumuna göre tedavi şekli:

-sabit restorasyonlar,

-bölümlü protezler

– tam protezler ile yapılabilmektedir.

 • İmplantolojinin gelişmesiyle beraber implantlardan da destek aldığımız protezler yapabilmekteyiz.
 • Çene, dil ve yüz bölgelerindeki eksikliklerin veya deformitelerin de çoğu zaman protetik olarak tedavisi yapılabilmektedir.
 • Temporomandibular eklem rahatsızlıklarında da okluzal rehabilitasyon ve tedavinin yönlendirilmesi protetik diş tedavisinin görevleri içerisinde yer alır.
 • Tüm restorasyonlarımızda amaç, hastaya kaybettiği veya eksikliğini duyduğu fonksiyon, fonasyon ve estetiği yerine getirmektir.

 

 

 • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi -Dr. Öğr. Üyesi Katibe Tuğçe Temur

1- Neden Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ?

 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi klinikleri, esas olarak hastalığa tanı konulan kliniklerdir. Hastanın şikayetinin kaynağını belirlenmesi öncellikli amaçtır. Diğer yandan hastada bulunan sistemik hastalıklar ve bulguları değerlendirilir. Gerekli görülürse hastalardan radyolojik tetkik istenir. Hastanın mevcut durumu bir bütün olarak ele alınarak sadece mevcut şikâyetler değil, ilerde olası sorun yaratabilecek bölgeler de saptanarak erken dönemde hastalar tedaviye yönlendirilebilir. Böylece erken dönemde tanı konan hastalarda, daha ekonomik olan koruyucu tedavilerin uygulanabilme imkanı doğar. Bu açıdan baktığımızda Ağız Diş ve Çene Radyolojisi diş hekimliği uygulamalarının temelini oluşturur.

 

Diş hekimliğinde uzmanlık, Türkiye’ de akademisyenliğe açılan kapıdır. Benim için Ağız Diş ve Çene Radyolojisinin esas önemi akademiye açılan bir kapı olmasıdır. Akademisyen, bilimle uğraşır, çeşitli araştırmalara öncülük eder, öğrenci ve asistan yetiştirir. Sanırım bu mesleğin en güzel yanı, meslek hayatımız boyunca öğrenci ile birlikte olabilmek ve onların hayatlarına dokunabilme imkanı vermesidir.

 

2- Bir hasta neden uzman hekimi tercih etmeli ?

Bir hastanın mutlaka uzman diş hekimine tedavi olması gerekir diyemeyiz. Pratisyen diş hekimlerinin yeterlilik alanına göre yapabileceği tedavileri yaptıktan sonraki aşamada, ileri vakaları uzman hekimlere yönlendirilmesi gerekir. Şuan ülkemizde uzman diş hekimleri ve pratisyen diş hekimlerinin yaptığı tedavilerde keskin bir ayrım bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen dönemde bu ayrımın yapılacağı düşüncesindeyim. Sonuç olarak pratisyen diş hekimlerinin çalışma alanı daha net olacaktır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi-Prof. Dr. Hakan Özyuvacı

1.Sizin için Ağız ve çene cerrahisi ‘nde uzmanlık nedir ?

Ağız ve çevre dokularında sonradan çeşitli sebeplerle oluşan patolojilerin, doğumsal bozuklukların düzeltilebilmesi için gerekli teşhisi koyup, tedavi planlamasını oluşturup tedavisini cerrahi prensiplere uygun olarak gerçekleştirebilen, gerek operasyon esnasında gerekse sonradan oluşabilecek komplikasyonlarıda fark ederek çözümleyebilecek yetide olan dişhekimine Çene cerrahisi uzmanı denir.

 1. Bir hasta neden pratisyen hekimi değil de uzman hekimi tercih etmeli?

Bir hasta istediği hekimi seçmekte özgürdür ancak konu ile ilgil uzmanlığı olan bir hekimi tercih etmesinin sebebi seçilen uzmanlıkta, uzmanlaşmış ve bu konuda eğitim ve tecrübesinin olması sebebiyle tercih sebebi olur.

 

Protetik Diş Tedavisi -Dr. Öğr. Üyesi Taha Yaşar Manav

1.Sizin için Protetik Diş Tedavisi ‘nde uzmanlık nedir ?

Protetik Diş tedavisi uzmanının bir film yönetmeni gibi işlevi olduğunu düşünüyorum. Bir film için senaryo, görüntü, kamera, ses, müzik, ışık gibi elemanları üreten görüntü yönetmeni, senarist, müzisyen, kameraman, oyuncu, kurgucu gibi birçok sanatçı çalışır. Yönetmen ise bu birbirinden farklı parçaların nasıl çekileceğini, nasıl üretileceğini ve nasıl birleştirileceğini süreç boyunca planlar, diğer sanatçıları yönlendirir ve filmi sonuçlandırır.

 

Aynı şekilde bir protetik tedavi süreci de hastaların istek ve beklentilerine yönelik bir planlama ile başlar, bu planlama ile hangi dişlerin ağızda tutulması, hangilerinin çekilmesi gerektiği, estetik periodontal cerrahiye ihtiyacı, implant cerrahisine ihtiyacı, yerleştirilecek olan implantların sayısı, konumları, endodontik tedavi ihtiyacı, beyazlatma ihtiyacı, en son safhada üretilmesi planlanan protezin materyali, yöntemi, rengi gibi birçok faktörün en baştan değerlendirilmesini gerektirir. Protez Uzmanı da farklı uzmanların yaptığı bu tedavileri süreç boyunca planlayarak, diğer hekimleri ve diş teknisyenlerini yönlendirerek başarılı bir protetik tedavi ile sonuçlandırır.

 

Bu yüzden Protez Uzmanlığının hem eğlenceli hem de stresli olduğu düşünüyorum. Hastaların istek ve beklentisine göre tüm süreci planlamak ve en sonunda hastanın mutlu olacağı ve yaşam kalitesini yükselten bir tedavi uygulamak oldukça keyifli. Fakat başarıyı yakalayabilmek birbirinden bağımsız bir çok faktöre bağlı olduğu için de oldukça stresli. Örnek vermek gerekirse, her ne kadar doğru bir şekilde planlanmış bir tedavi süreci olsa da, farklı durumlardan dolayı yanlış açı ile yerleştirilen tek bir implant bile tüm tedavinin başarısız olmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden hastaların hekimlerle uyumu, çalışılan tüm ekibin başarılı olması, tercih edilen tüm ekipmanın doğru bir şekilde seçilmesi gereklidir.

 1. Bir hasta neden pratisyen hekimi değil de uzman hekimi tercih etmeli?

Öncelikle kişisel fikrim, hastaların illa bir uzman hekim tercih etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hastaların çoğunluğundaki problemleri tüm pratisyen diş hekimleri rahatlıkla tedavi edebilir. Burada aslında sorulması gereken “Hastalar hangi hekimi tercih etmelidir?”  sorusudur. Hastalar ihtiyaçları olan tedaviye yönelik hekim seçmelilerdir. Estetik ihtiyacı bulunan bir hastanın çene cerrahisi uzmanına başvurması nasıl doğru değil ise tam tersi durumlar da doğru değildir.

 

Fakat biz bugün hastaların her türlü problemi için her tür uzman veya pratisyen hekime başvurduğunu görüyoruz. Çünkü hastalar güvendikleri diş hekimlerine gitmek istemektedirler, eğer bir hekim hastanın daha önceki bir tedavisini başarılı bir şekilde yaptıysa, başka şikayetleri için de tekrar aynı hekimi tercih etmektedirler. Bu durum ise bizi şu soruya götürüyor; peki biz diş hekimi olarak hastaların her türlü problemine cevap verebilecek bilgi, tecrübe ve kabiliyete sahip miyiz? Kişisel fikrim, çoğunlukla hayır. Peki diş hekimi olarak ne yapmalıyız, bunu düşünmemiz gerekiyor.

 

Diş hekimleri, etik olarak kendi bilgi ve kabiliyetlerine göre kendi sınırlarını belirlemelidir. Kendisine tedavi için başvuran hangi hastaları başarılı bir şekilde tedavi edebileceğinin kararını vermelidir. Diğer hastaları ise hastanın ihtiyacına yönelik uygun hekimlere yönlendirmelidir.

Fakat maddi kaygılar bu durumu bir çatışmaya götürmekte ve hekimler hasta kaybetmeme uğruna başka kliniklere hasta yönlendirmek istememektedir. Bu yüzden günümüzde farklı uzmanların bir arada çalıştığı kliniklerin arttığını görmekteyiz. Ya da pratisyen diş hekimleri farklı alanlardaki mezuniyet sonrası eğitimlere katılarak farklı tedavi yetkinliklerini arttırmaktadırlar. Her iki yaklaşımda geçerli ve doğru. Diş hekimi olarak bizlerin her zaman okuyarak, çalışarak, üreterek, kongrelere katılarak güncel kalmamızın ve etik değerlerle hareket etmemizin çok önemli olduğunu düşüyorum.

 

Peridontoloji-Dr. Öğr. Üyesi Emrah Bilen

1.Sizin için Peridontoloji’de uzmanlık ne anlama geliyor ?

Benim icin periodontoloji diğer bütün dis hekimligi alanlarını tamamlayıcı, ve farklı bir bakış açısı sunan bir anabilim dalıdır.

 

2.Bir hasta neden pratisyen hekimi değil de uzman hekimi tercih etmeli?

Herkes yaptıracağı tedaviyi alanında yetkin bir hekime tedavi etmek ister.

Bunun yolu da o tedaviyi tekrar tekrar yapan hekim ile mümkün olur. Uzman dis hekimi de kendi alanında her tedaviyi bir çok kere yaptığı için detaylara inmeye başlar.

Bu hasta için önemli bir tercih sebebi olmalıdır.

 

 

Kaynakça

http://tod.org.tr/ortodonti-nedir/

https://www.selcuk.edu.tr/dis_hekimligi/pedodonti/Web/Sayfa/Ayrinti/16467/tr

http://turkendodontidernegi.org/page.aspx?menu=14

http://www.yeditepedishastanesi.com/tr/bolum/restoratif-dis-tedavisi

https://dhf.afsu.edu.tr/agiz-dis-ve-cene-radyolojisi/

https://www.medipol.com.tr/tibbi-birimler/dis-hekimligi/agiz-dis-ve-cene-cerrahisi

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Periodontoloji

http://dishekimlik.akdeniz.edu.tr/anabilim-dallari/protetik-dis-tedavisi/

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments