GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

DİŞÇİ Mİ DİŞ HEKİMİ Mİ?

0

DİŞÇİ Mİ DİŞ HEKİMİ Mİ?

HAZIRLAYAN: ASLI SENA YAVUZ/EDİTÖRLÜK

İlkçağlardan beri genel tıpla iç içe olan diş hekimliğinin gelişmesi yüzyıllar almıştır. Bağımsız bir meslek haline gelebilmesi pek çok evreden geçtikten sonra ancak 18. yüzyılda, çağdaş anlamda öğretilmeye ve uygulanmaya başlaması ise 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. 20. yüzyıl her alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de büyük bir teknik ve teknolojik gelişimin yaşandığı dönem olmuştur. 20. yüzyıl her alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de büyük bir teknik ve teknolojik gelişimin yaşandığı dönem olmuştur.

Peki, doğrusu diş hekimi mi dişçi mi? Diş hekimi ve dişçi kavramı günümüzde doğru kullanılıyor mu?

   Eğitim seviyesi, deneyim ve tecrübe doğrultusunda dişçi ile diş hekimi arasındaki fark kolaylıkla belirlenir.

Madde 69- Tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler bu kanunda tasrih edilmeyen ve sair kavanın ve nizamat ile kendilerine tevdi edilmiş olan bilcümle vezaifin ifasıyle mükelleftirler.

Yukarıda görmüş olduğumuz: Sayısı:1219 R.G. Tarihi:04.04.1928 R.G. Sayısı:863 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu, Altıncı Fasıl, Ahkami Umumiye, Madde 69’da diş tabibi ve dişçi kavramını bariz bir şekilde ayrıldığını görebiliyoruz.

Bilinmelidir ki fakültenin adı diş hekimliği fakültesidir ve 5 sene öğretilen şey sadece diş nasıl çekilir ya da nasıl doldurulurdan önce tüm tıbbi bilimler teker teker verilir. Her hastanın sağlık durumuna göre farklı yaklaşımlar, farklı ilaçlar kullanılır. Bunu da ancak diş hekimleri yapabilir. Çünkü altında temel tıp bilimlerinin de alındığı, sekiz ayrı diş hekimliği bölümünün detaylı öğrenildiği beş senelik bir bilgi birikimi var. Dişçi daha çok diş çekip, çektiği dişin yerini hastanın sağlığını göz önüne almadan total protez yapar. Hastanın tıbbı bir rahatsızlığı olsa dahi dişçilerin bu konularda tıbbi bilgisi olmadığı için yeterli hassasiyeti gösteremez. Diş hekimleri her zaman dişi kurtarmaya çalışır. Bir diş hekimi için dişi çekmek gelinen son noktadır. Dişe gerek kanal tedavisi gerek kompozit dolgu gibi ve daha birçok dolgu yöntemi uygulayarak dişi kurtarmaya çalışır. Diş hekimleri için ayrıca estetik görünüş son derece önemlidir. Bunun içinde hastaya çeşitli tedaviler uygulanır. Dişçi için bu söz konusu değildir. Unutulmamalıdır ki, diş hekimleri medikal olarak hazırlanan bir eğitim programından geçtikten sonra diş hekimi olurlar. Bunun için bu kavram iyi bilinip iyi ayırt edilmelidir.

 

KAYNAKÇA:

1-    1- Dişçi Ve Diş Hekimi Farkları Nelerdir, gulusestetigi.com, 9 KASIM 2019, https://www.gulusestetigi.com/haberler/disci-ve-dis-hekimi-farklari-nelerdir/

2-    20.YÜZYIL ÖNCESİ DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHÇESİ, ado.org.tr https://www.ado.org.tr/odamiz/tarihce/20-yuzyil-oncesi-dis-hekimligi-tarihcesi/

 

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments