GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

DOĞAL BİTKİSEL İLAÇLARIN ORTODONTİK TEDAVİDE KULLANIMI

0

Ağızda bulunan bakteriler diş çürüğüne / plağa neden olan başlıca etiyolojik ajanlardandır. Bakteriler, diş yüzeyi, diş epiteli ve ağız boşluğu ortamlarında yaşamak için evrimleşirler. Hayvanlarda ve insanlarda diş çürüklerinin birincil etiyolojik ajanı olarak gösterilen Streptococcus mutans, plak oluşumu ve birikiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis ve lactobacillus acidophilus gibi asidojenik oral bakterilerde, ortodontik tedavi gören birçok hastada ortodontik apareyleri çevreleyen diş çürüğü / plağına neden olurlar. Bu tür bakteriler diş minesinin bozulmasına ve diş yüzeyinde olası renk değişikliğine yol açabilir ve bu estetik değişiklikler ortodontik tedaviden sonra uzun yıllar devam edebilir. Hem asidojenik hem de asidürik S. mutans özellikleri, hücre dışı glukanları sentezleme kabiliyeti ile birlikte, karyojenik biyofilmlerin gelişimi ve oluşması için ana faktörler olarak kabul edilir. Glukozil transferazlar (GTF’ler) ile diyet sükrozundan sentezlenen glukanlar, diş yüzeyinde karyojenik Streptokokların yapışmasını ve birikmesini teşvik ederek, plağın hacimliğiyle yapısal bütünlüğüne katkıda bulunarak diş plağının patojenik potansiyelini arttırır.

Streptococcus mutans, bakterilerin diş yüzeyine ve birbirine yapışması için kritik olan en az üç GTF üretir: B, C ve D. Mikrobiyal büyümeyi ve plak oluşumunu azaltmak için çeşitli yöntemler, mekanik veya kimyasal yöntem gerekir. Bazı çalışmalarda bitki kaynağından elde edilen doğal ürünlerin, ortodontik tedavi gören sabit ortodontik aparey hastalarında bulunan diş çürüklerinin / plağının ortadan kaldırılmasında oldukça etkili olduğu bulunmuştur. Özellikle sabit ortodontik aparey takan hastalarda gıda artıkları ve plakların toplanması için ek bir yüzey sağlar, bu da bakteri kolonizasyonun artmasına sebep olur, ağız boşluğundaki mikroorganizma seviyesini artırır ve daha sonra supragingival ve subgingival bölgede oldukça çok büyümelerini sağlar. Ek olarak, sabit apareyleri olan ortodontik hastalar, tedavi edilmeyen ortodontik hastalara kıyasla sıklıkla plakta bol miktarda Streptococcus mutans sunar. Bu nedenle, ortodontik tellere ve bantlara bakteri yapışmasının önlenmesi, ortodontistler için kritik bir husustur. Diş plakları özellikle çürük, diş eti iltihabı ve periodontitis dahil olmak üzere ağız boşluğunu etkileyen en yaygın hastalıkların bazılarını tetikleme kabiliyetine sahiptir. Ağız hijyeni yetersiz olduğunda beyaz nokta lezyonlarının gelişimi neredeyse kaçınılmazdır. Demineralizasyon, ortodontik tedavi görmüş dişlerin bukkal yüzeylerinde, tedavi edilmemiş dişlere göre daha sık görülür ve çürük insidansında artışa neden olur.

Şekil 1-Acacia catechu ağacı

Acacia catechu ağaç özünün oral mikroplara karşı invitro antibakteriyel aktivitesi üzerine bir araştırma vardır. Araştırmada esas olarak streptococcus mutans, streptococcus salivarius ve lactobacillus acidophilus’un neden olduğu diş çürükleri / plaklarının tedavisinde Acacia catechu özütünün gücünü ortaya çıkarmıştır. Son zamanlarda pek çok bitkisel özüt asidojenik oral bakterilere karşı test edilmiş ve diş plağı yönetiminde etkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte,  antibakteriyel aktiviteden sorumlu aktif bileşen fitokimyasal analiz ile belirlenmelidir. Diş çürüğü / plağına neden olan oral mikroplara karşı Aesculus hippocastanum üzerinde benzer bir çalışma yapılmıştır. Çalışma, Aesculus hippocastanum etanolik özütünün streptococcus mutans, streptococcus salivarius, streptococcus mitis, streptococcus sanguis ve Lactobacillus acidophillus gibi karyojenik organizmaların neden olduğu diş plağını yok etmede etkili olduğunu öne sürüyor.

Şekil 2- Arimedadi Thailam

Ayrıca kimyasal yöntemde, mekanik plak kontrolüne ek olarak antimikrobiyal gargaralar önerilir. Birkaç çalışmada, Streptococcus mutans ve Lactobacillus acidophillus’un tükürük seviyelerine karşı Azadirachta indica gargara üzerine bir çalışma vardır. Bir çalışmada Antik çağlardan beri alkol ve klorheksidin içeren veya içermeyen diş çürüklerinin / plaklarının ortadan kaldırılmasında etkili bir ajan olarak Azadirachta indica gargara olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca farklı bir çalışmada, Clohex% 0.2 ve Arimedadi Thailam gargara, ağız kokusu, plak ve diş eti iltihabının tedavisinde kullanılmıştır. Bu nedenle, bir çalışmada sabit ortodontik tedavi gören hastalarda en etkili gargarayı bulmak için tasarlandı, böylece beyaz nokta lezyonları önlenebilir.

Bu nedenle, tüm kanıta dayalı bilimsel çalışmalar yardımıyla, başlıca streptococcus mutans, streptococcus sobrinus, Lactobacillus casei ve Lactobacillus acidophilus’un neden olduğu diş çürüklerine / plaklarına Acacia catechu willd, Aesculus hippocastanum, Azadiractha Indica, Achillea millifolium, Passiflora incarnata,

Arciosiaphylos uva-ursi, Hypericum perforatum ve Ginkgoacea gibi bitkisel ürünlerin etkili bir ilaç olabileceği sonucu ortaya çıktı. Ayrıca bu bitki özleri, ortodontik tedavi gören sabit ortodontik aparey hastalarında genellikle çıkarılması zor görünen diş plağını yok etmek için de kullanılabilir.

Ortodontik tedavi sırasında braketlerin bağlanma hatası sık karşılaşılan bir sorundur. Bunun sıklığı bir araştırmada yüzde 0,5 ile 17,6 arasında değiştiği bulunmuştur. Alkolsüz içecek tüketimi ergenler arasında popülerdir ve alışkanlık yetişkinliğe taşınır. Bununla birlikte, bu popülariteler, braketlerin yapışması üzerindeki zararlı potansiyelleri konusunda endişeleri artırmıştır. Ortodontik tedavi sırasında asidik içecek tüketiminin braketlerin etrafındaki mine yumuşaması veya adeziv rezin / kompozit rezin bozulması veya yumuşaması olabileceğini gösteren çalışmalar vardır. Bu nedenle sabit ortodontik apareylere sahip hastaların tedavi sırasında asitli alkolsüz içecekler tüketmemeleri tavsiye edilir.

Günümüzde bitkisel çaylar meşrubatların yanı sıra dünya çapında ve özellikle ülkemizde hem bedensel hem de ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle popüler hale gelmiştir. Bitkisel çay, geleneksel siyah çaya göre daha düşük kafeinli bir alternatif olarak belirtildi. Kısa bir süre içinde, bitkisel çayın popülaritesi Birleşik Krallık’ta artmıştır ve şu anda tüketilen tüm çayın yüzde 3 – 4’ünü temsil etmektedir. Bitki çayları zihin üzerinde sakinleştirici etkisi olan çeşitli kokular içerir. Ayrıca, kalorileri de düşüktür. Kurutulmuş meyve ürünlerine dayalıdırlar ve diğer dolgular ile aromalarla birlikte genellikle kurutulmuş meyveler ve meyve yapraklarının bir karışımını içerirler. Bitkisel çayların ‘güvenli’ olduğu bilinmesine rağmen, bunların çoğunun sitrik, malik ve oksalik gibi hidroksil organik asitler içeren meyve ürünleri nedeniyle yüksek bir aşındırma potansiyeline sahip olduğu bazı araştırmalarda bildirilmiştir. Bazı araştırmacılar bitki çaylarının mine kaybına sebep olduğunu araştırmalar sonucunda buldular. Başta yetişkinler olmak üzere pek çok ortodonti hastası rutin olarak bitki çayı içtiğinden ve çayların başlangıç pH’ı ile braketlerin bağlanma hatası arasında olası bir ilişki olabileceğinden, mevcut bir invitro çalışmasında, bir metal braketin çaya maruz kaldıktan sonra kesme kuvvetlerine direnci hakkında bilgi sağlamak ve başarısızlık modunu değerlendirmek için gerçekleştirilmiştir.

Kemik, iskelet desteği ve vücut hareketinde önemli bir rol oynar. Kemiğin yapısı, kemik oluşumu ve emiliminin bir kombinasyonu ile korunur. Benzer şekilde ortodontik diş hareketi (OTM), basınç tarafında tekrarlanan alveolar kemik rezorpsiyonu ve gerilim tarafında yeni kemik oluşumu süreci ile sağlanır. Ortodontik diş hareketinin (OTM) seyrinde genellikle kompresyon tarafındaki kemik erimesi ve gerilim tarafındaki kemik oluşumunun dişin alveol kemiğindeki konumunu değiştirdiği düşünülmektedir. Şu anda kullanımda olan çoğu ortodontik cihaz, dişe veya alveolar kemiğe mekanik kuvvet uygulamaktadır ve bu nedenle diş hareketini kontrol etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, çağdaş araştırmalar, mekanik kuvvetin diş hareketine neden olan tek yol olmadığını, bunun için sadece bir tür uyarıcı olduğunu öne sürüyor. Mekanik kuvvet dışında, alveolar kemiğin yeniden şekillenmesini hızlandırma potansiyeli olan biyolojik uyaranlar, uzun süreli tedavi süresiyle mücadele eden ortodontistler tarafından bulunmuştur.

Ortodontik diş hareketi için gerekli süreyi kısaltmaya farmasötik deneme ve fiziksel stimülasyon dahil olmak üzere çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bununla birlikte, D vitamini, prostaglandinler ve epidermal büyüme faktörü gibi ilaçların lokal enjeksiyonu veya sistemik uygulaması ne olursa olsun, bu farmasötik stratejilerin spesifik olmayan, istenmeyen etkiler, invazif ve klinik uygulamalarını sınırlayan insan vücudunun diğer sistemleri üzerinde artan yan etki riski gibi dezavantajlara sahiptir. Kemik oluşumu ve emilmesinin sırasıyla osteoblastlar ve osteoklastlar tarafından kontrol edildiği de iyi bilinmektedir. Dolayısıyla ortodontik diş hareketi (OTM) sırasında kemik yeniden şekillenmesi, osteojenik hücrelerin aktivitesiyle yakından ilgilidir. Birçok deneysel yaklaşımda osteoklastların sayısını artırarak daha verimli ortodontik diş hareketini (OTM) indüklemeye çalışılmıştır. Son zamanlarda, birkaç araştırmacı, kimyasal ve mekanik hareketin kombinasyon halinde eşzamanlı uygulanmasının, tek başına mekanik ortodontik kuvvete göre daha hızlı ortodontik diş hareketine (OTM) yol açabileceğini göstermiştir. Bir araştırmada rekombinant vasküler endotelyal büyüme faktörünün lokal enjeksiyonunun periodontiyumdaki osteoklast sayısını artırdığı görülmüştür. Ancak bu kimyasal ilaçların fiyatı yüksek ve klinik yan etkileri açık olduğundan ortodontik diş hareketindeki (OTM) uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. Son zamanlarda, dikkatler bu ilaçlardan daha düşük fiyatı ve çok az yan etkisiyle bilinen geleneksel Çin tıbbına (TCM) çevrilmiştir.

Geleneksel Çin tıbbı, Asya ülkelerinde, özellikle Çin’de, çeşitli kemik hastalıklarının tedavisinde, görünüşe göre güvenli ve etkili bir şekilde yaygın olarak kullanılan bir hazine evidir. Batı ülkelerinde, şifalı otlar halk ve bilim topluluklarında giderek daha popüler ve önemli hale geliyor. Geleneksel Çin tıbbında, zayıf kemiklerin veya kemik kaybının nedeni genellikle böbrek yetmezliğinin bir sonucu olarak kabul edilir. Dipsacaceae, Salvia ve Drynaria böbrek ısınması ve vücuttan ısı ile toksin maddelerin atılması gibi etkilere sahip olduğu iddia edilen geleneksel ilaçlardandır. Bu yüzden geleneksel Çin tıbbı (TCM), kırık iyileşmesinde (FH) ve osteoporozda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca diş hareketi deneylerinde TCM’nin uygulanmasıyla ilgili sınırlı sayıda raporlar bulunmaktadır.

Şekil 3- Dipsacus asper Wall

Yaygın olarak gusuibu olarak bilinen Dipsacus asper Wall (Dipsacaceae), geleneksel Çin tıbbında kemik kırıklarını tedavi etmek için kullanılır. Çalışmalar, Dipsacaceae’nin su ekstraktı dolaşımı iyileştirebileceğini ve siğilleri iyileştirebileceğini göstermiştir. Yaygın olarak danshen olarak bilinen (Salvia), geleneksel olarak enflamatuar hastalıkların ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Salvia’nın organ koruyucu, antienflamatuvar ve  antioksidatif etkilere sahip olduğu gösterilmiştir.

Şekil 4- Drynaria fortunei
Şekil 4- Drynaria fortunei

Genellikle Gusuibu olarak bilinen Drynaria fortunei (Drynaria), kemikle ilgili hastalıkların önlenmesi veya tedavisi için sıklıkla kullanılır. Çalışmalar, Drynaria’nın su ekstraktının, sıçan kalvarial osteoblastlarını hidrojen peroksit kaynaklı saldırılardan koruyabildiğini göstermiştir. Bu nedenle bir çalışmada Dipsacaceae, Salvia ve Drynaria’nın ortodontik diş hareketi (OTM) sırasında kemik yeniden şekillenmesi üzerine etkilerinin değerlendirilmiştir ve mikroskop altında osteoklast farklılaşması gözlemlenmiştir.

Şekil 5- Arnica montana

Ortodontik ağrı deneyimi, ortodontik tedavinin önemli dezavantajlarından biridir. Ağrı insidansı, rutin ortodontik tedavilerde yaygındır ve apareylerin aktivasyonuiçin takipler de dahil olmak üzere ark tellerinin veya ayırıcıların yerleştirilmesi gibi prosedürlerle ilişkilidir. NSAID’ler genellikle ağrı kontrolü için kullanılır. Ancak NSAID’lerin temel dezavantajı, dişlerin ortodontik hareketi sırasında oluşan iltihaplanma sürecini engellemesidir. Bu, kişinin yerine bitki ilaçları gibi tamamlayıcı tedavilerin kullanılması gibi diğer olasılıkları keşfetme imkanı verir. Arnika, iltihaplanma ve buna bağlı ağrı tedavisinde kullanılan ünlü homeopati ilaçlardan biridir. Ortodontik ağrıya karşı NSAID’lerin Arnica montana ile değiştirilebileceği önerilmektedir.   

                                                                                                                                                           Bir makalenin araştırma sonucunda Clohex% 0.2 gargara, patojenik organizmaların kontrolüyle diş eti iltihabının ve bakteriyel plak inhibisyonunun önlenmesi için maksimum potansiyeli göstermiştir. Gargara olarak kullanılan Arimedadi Thailam’ın toplam koloni oluşturan birimlerin, diş eti iltihabının ve plak birikiminin azaltılmasında etkili olduğu ancak Clohex% 0.2’den daha az etkili olduğu bulunmuştur. Gargara kullanmayan hastaların en az etkili olduğu bulundu.

Bitkisel ve siyah çaylar ile asidik içeceklerin braketlerin bağlanması arasında ilişkileri inceleyen bir araştırmanın sonucunda aşağıdaki maddeler ortaya çıkmıştır;

 1. Çalışmanın sonuçları, test edilen içeceklerin başlangıç pH’ı ile ortodontik braketlerin içeceklere maruz kaldıktan sonra makaslama bağlanma dayanımının (SBS) arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur; başlangıç pH’ı ne kadar düşükse makaslama bağlanma dayanımı (SBS) o kadar düşük olur.
 2. Kuşburnu meyve çayı asidik bir pH’a sahipti ve Coca-Cola grubunda da görülen bundan dolayı mine – braket arasındaki bağda azalmaya neden oldu.
 3. Siyah çay, nane-mate bitki çayı ve nane-limon bitki çayı diş minesi veya ortodontik braketlerin bağlanma gücü üzerinde yıkıcı bir potansiyele sahip olduğu görünmemektedir.
 4. Çay gruplarının makaslama bağlanma dayanımı (SBS) ve adeziv artık indeksi (ARI) skorları arasında anlamlı bir korelasyon yoktu.
 5. Sabit ortodontik tedavi gören yetişkin hastalar, Coca-Cola ve kuşburnu meyve çayının veya düşük pH’lı diğer alkolsüz içeceklerin yıkıcı potansiyeli hakkında bilgilendirilmelidir.

                                                                                                                                                                                                                   

 

                           Şekil 6- (A) kontrol grubu, (B) Dipsacaceae grubu                   Şekil 7- Ortodontik diş hareketi sırasında birinci ve             (C) Salvia grubu, (D) Drynaria grubu                                            ikinci molar arasındaki mesafeyi gösteren tablo 
                                                         

Geleneksel Çin ilaçlarının sıçanlar üzerinde diş hareketlerine bağlı kemik değişimleri hakkındaki bir araştırmada; Şekil 6, dört grupta ortodontik kuvvet uygulamasından sonra 28. günde üst birinci azı dişinin periodontiyumundaki histolojik değişiklikleri göstermektedir. Osteoklastları histolojik olarak gözlemlemek için, bölümlerin periodontiyumunda hematoksilin ve eozin (HE) boyama yapılmış. Bölümler, dört grup arasında farklılıkları gösterdi. Şekil 7 de yeni kemik oluşumu TCM gruplarında önemlidir. Ayrıca şekil 7 de kontrol grubu (dolu kareler),

Dipsacaceae grubu (açık kareler), Salvia grubu (açık üçgen) ve Drynaria grubunda (dolu üçgen) ortodontik diş hareketi sırasında birinci ve ikinci molar arasındaki mesafeyi göstermektedir. 7. günde, sıçanların periodonsiyumunda osteoklastlar bulmuş. 28. günde, basınç tarafında alveolar

Şekil 8- Dört grubun wistar sıçanlarında osteoklast sayısındaki değişiklikleri gösteriyor. kemiğin yüzeyinde kemik erimesi lakunası görülmüş. 7. günde, dört grup arasında önemli bir fark gözükmemektedir. 14., 21. ve 28. günlerde kontrol grubuna göre geleneksel Çin ilaçları (TCM) gruplarında diş hareket miktarları önemli ölçüde artmıştır. Şekil 8 de osteoklast sayısı, geleneksel Çin ilaçları (TCM) gruplarında, kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artmıştır. Bununla birlikte, üç TCM grubu arasında anlamlı bir farkın olmadığı hesaplanmış. Başka hiçbir önemli farklılık bulunamadı.

NSAID’ler en yaygın olarak ortodontik tedavide bir ağrı kontrol önlemi olarak kullanılan ve diş hareketini engelleme eğilimindedir. Bu nedenle, diş hareketini engellemeden ağrıyı kontrol etmek için etkili bir alternatife ihtiyaç vardır. Arnica, diş hareketini engellemeden intraoperatif ve ostoperatif ortodontik ağrıyı kontrol etmek için diş hekimliği alanında geniş bir kapsama sahiptir. Arnika, ters ilaç etkileşimini önlemek için çoklu ilaç tedavisi gören hastalarda da kullanılabilir. Bu nedenle, paradigma değişikliğine ayak uydurmak için, ortodonti alanında NSAID’lerin kullanımını ücretsiz Arnica ile değiştirmeye ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, Arnica’nın NSAID’lere göre faydalarını tam olarak anlamak ve göstermek için daha fazla araştırma ve klinik çalışmaya ihtiyaç vardır. Klinik araştırmalar, günlük ortodontideki klinik etkinliğini belirlememize büyük ölçüde yardım sağlayacaktır.

Bitkisel ajanlar konsantrasyona bağlı olarak ortodontik bant üzerindeki bakteriyel biyofilm oluşumlarını artırır.

Bu ajanlar, Glukosil Transferazların (GTF’ler) aktivasyonu yoluyla biyofilm oluşumunu destekleyen biyolojik materyaller içeriyor gibi gelmektedir.  Mevcut bulgular sonucunda, S. mutans’ta moleküler düzeyde Glukosil

Transferaz (GTF) ekspresyonunu indükleyen bitkisel ajanlara ve ortaya çıkabilecek potansiyel sonuçlara dair yeni bilgiler sunar, böylece ortodontik bantlarına uygun bakımı üstlenebilir.

Ortodontik diş hareketinin hızlanmasına ilişkin diğer hipotezlere ek olarak, iyontoforezin bazı geleneksel Çin bitkisel ilaçlarıyla, örneğin Gu-Sui-Bu (Rhizoma Drynariae) ile noninvazif ve güvenli bir ilaç dağıtımı olarak uygun dozaj, süre ve sıklıkta yerel olarak kullanıldığını varsayalım. Böylece travmasız, enfeksiyon riski olmayan veya hastalara zarar vermeyen sistem, ortodontik diş hareketini hızlandırabilecek ve ortodontik tedavi süresini kısaltabilecek yeni bir potansiyel yaklaşım olacaktır.

 KAYNAKLAR
 • A. Malik, C. Halloli, S. Shetty ve R. Tubaki, Antimicrobial effect of herbal versus chemical mouthwashes in patients undergoing orthodontic treatment, Indian J.Sci.Res. 09 (2): 63-67, 2019
 • Çağrı, M. Arzu ve G. Osman, The effect of herbal teas on the shear bond strength of orthodontic brackets,

European Journal of Orthodontics 31 (2009) 385–389

 • Aravind Kumar.S, Lakshmi.T, Efficacy of Natural Products in Fixed Orthodontic Appliances (FOA)

Treatment– A Dental Note, July-September 2011, Vol. 3, Issue 3

 • Yuan Wang, Xu-xia Wang, Li-na Zhang, Shu-mei Jin, Jun Zhang, Effects of traditional Chinese medicine on bone remodeling during orthodontic tooth movement, Journal of Ethnopharmacology 141 (2012) 642–646 – P. Fulsundar, D. Joshi, R. Darak, P. Gaikwad, Q. Mansoorian, A. Mhatre, Homeopathic Arnica to Control

Orthodontic Pain: A Substitute to Conventional NSAIDs, Journal of Contemporary Dentistry, May-August 2018; 8(2): 97-100 

 • Mishra, S. Routray, S. Kumar Sahu, S. Bhusan Nanda, K. Charan Sahu, The Role and Efficacy of Herbal

Antimicrobial Agents in Orthodontic Treatment, Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2014 Jun, Vol-

8(6): ZC12-ZC14

 • Li Y. Local use of iontophoresis with traditional Chinese herbal medicine, e.g., Gu-Sui-Bu (Rhizoma Drynariae) may accelerate orthodontic tooth movement. Dent Hypotheses 2013;4:50-2.
 • Hussain, K. Abdullah, N. Mustafa, A. İbrahim, P. Raza, H. Mervyn, Anti-plaque efficacy of herbal mouthwashes compared to synthetic mouthwashes in patients undergoing ortodontic treatment: A randomised controlled trial, Oral Health Prev Dent 2018; 16; 409-416

 

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments