GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

Fissür Örtücü

0

FİSSÜR ÖRTÜCÜLER

 

                                                                                                                                  Hazırlayan: Hatice Bilge Türkan

NEDİR?

Fissür örtücüler, diş çürüklerini önlemek amacıyla dişlerdeki çukurcuk ve fissürlere uygulanan reçine esaslı materyallerdir. Fissürlerin dar enleri ve düzensiz derinlikleri, asit üreten bakterilerin birikmeleri için ideal bir ortamdır. Tükürüğün temizleme fonksiyonu, azı dişlerindeki çukurcuk ve fissürler için yetersiz kalır. Ayrıca, diş fırçasının kıl çapları da çoğu fissür yüzeyini temizlemek için çok büyüktür. Fissür örtücüler, bakteri plağında üretilen asitler için fiziksel bariyer görevi yaparlar.

 

FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN ÖZELLİKLERİ NASILDIR?

 

Çoğu fissür örtücü, bisfenol metakrilat reçine veya üretan esaslı ürünlerdir.

 

Fissür örtücüler; saydam, opak veya renkli olabilirler. Renkli veya opak fissür örtücüler daha fazla tercih edilir. Çünkü zaman içinde tutunmalarını değerlendirmek, saydam tiptekilerden daha kolaydır. Uygulama esnasında kalmış olabilecek hava kabarcıklarının kalıp kalmadığını ve örtücünün hangi bölgelere ne kadar yayıldığını değerlendirmek ve uygulaması opak fissür örtücülerde daha kolaydır.

Fissür örtücülerin, çoğu tipleri fluorid salınımı yapabilecek özelliktedir. Polimerizasyon sonrasında fissür örtücüden salınan fluoridin klinik açıdan önemi birçok çalışmayla kanıtlanmıştır. Fissür örtücülerden fluorid salınımının en büyük etkisi, başlangıç aşamasındaki mine çürüğünün remineralizasyonuna yardımcı olmak ve fissür örtücünün kaybedilmesi durumunda bile çürüğe dirençli fluoritten zengin bir mine tabakası sağlamaktır.

Fissür örtücüler polimerizasyon metodlarına göre; otopolimerizan (kimyasal) olanlar  ve görünür ışıkla aktive olanlar şeklinde sınıflandırılır.


PİT VE FİSSÜR ÖRTÜCÜ OLARAK KULLANILAN MATERYALLER NELERDİR?

Rezinler, cam iyonomer simanlar, poliasit modifiye kompozit rezinler, akışkan kompozitler ya da kompomerler fissür örtücü olarak kullanılmaktadır. Klinik başarısı nedeniyle en çok tercih edilen materyaller rezin bazlı fissür örtücülerdir.

PİT VE FİSSÜR ÖRTÜCÜ ENDİKASYONLARI NELERDİR?

 

  1. Orta veya yüksek derecede çürük riski taşıyan kişilerde (karyojenik diyet alışkanlığı, fiziksel, mental veya motor fonksiyon bozukluğu vs.) daimi azıların bukkal yüzleri de dahil olmak üzere çürüğe hassas tüm yüzeyler fissür örtücü ile örtülmelidir.Çürük riski olmayan kişilerde sadece derin fissürler koruyucu amaçla fissür örtücü ile kapatılmalıdır.Sistemik, fiziksel ya da zihinsel engelli bireylerde süt ve daimi dişlerin tüm fissürleri pit ve fissür örtücü ile örtülmelidir.
  2. Gözle yapılan muayenede, diş hava ile kurutulup izole edildikten sonra, fissürlerde sert ve koyu renklenmelerin varlığı ve sağlıklı ancak anatomik olarak çürüğe yatkın pit ve fissürlerde uygulanabilir.
FİSSÜR ÖRTÜCÜ NASIL UYGULANIR?
1.Yüzeyin hazırlanması;
  1. Daha iyi bir bağlanma için öncelikle diş yüzeyinin diş hekimi tarafından pomza içermeyen patlarla profesyonelce temizlenmesi gerekir.
  2. Daha sonra diş pamuk rulolarla izole edilmelidir.
  3. Asitle pürüzlendirme işlemi için %35-37’lik ortofosforik asit ile 15 sn. pürüzlendirme yapılmalıdır.
2. Pit ve fissür örtücünün uygulanması;
  1. Fissür örtücü uygulanıp bir fulvar yardımı ile tüm fissürleri örtecek şekilde uyumlandırılır.
  2. Görünür ışık ile 20 sn. polimerize edilir.
  3. Yükseklik kontrolü yapılır.
  4. Düzenli kontrollerle fissür örtücüdeki yüzey devamlılığı kontrol edilir.

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

ULU O. , DÖRTER C. (2008), FİSSÜR ÖRTÜCÜLER VE KULLANIM ALANLARI (PİT

AND FISSURE SEALANTS AND ITS APPLICATIONS), (çevrimiçi,online) Erişim adresi:https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93491

 

PİT VE FİSSÜR ÖRTÜCÜ REHBERİ(PIT AND FISSURE SEALANTS GUIDE)

,(çevrimiçi,online) erişim adresi :http://www.tpdan.org/?sayfa/index/16

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments