GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ

0

HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ

                                                                                                                                       

 HAZIRLAYAN: İSMET BARIŞ KARCI/Bilimsel Araştırma Ekibi
HİPNOZ
 • Hipnotik ‘trans’ durumundaki kişi fiziksel ve ruhsal olarak gevşemiş,  hipnozu yapan kişinin telkinlerine odaklanmıştır; trans hali, pozitif telkinleri çok kolay algılama, zihinde canlandırma ve telkin edilen şeyle bağlantılı duygusal ve fiziksel yanıtlar verme ile karakterize bir bilinç durumudur. Hipnoz benzeri durumlar günlük yaşantımızda sık sık başımıza gelir; örneğin, film seyrederken korkmamız ve bunun fizyolojik belirtilerini göstermemiz, araba kullanırken kaptırıp kendimizi hiç fark etmeden gittiğimiz yerde bulmamız, hipnoz  benzeri bilinç durumlarıdır. Basit bir benzetmeyle hipnoz, film izlemeye benzer. Bir filme gittiğimizde, senaryo, bizim o ortamda hissetmemizi sağlayacak şekilde planlanır. Bu filme kaptırdığımızda; dikkat “filme” odaklanmıştır, dış uyaranları algılamamız ve ilgimiz azalır, filmde olanları içimizde canlı bir şekilde hissederiz, indüklenen (telkin edilen)  duygu veya düşünceye uygun tepki veririz, ama bunların gerçek değil, bizim zihnimizde canlanan şeyler olduğunu hep biliriz. Kısacası hipnoz, tam uykudan uyanırken, bilinçli ama rüyada olduğumuz döneme benzer, derinleştikçe uykuya benzer ama bilinç hep tamamen açıktır, hayal kurmaya benzer ama tüm vücut uykudaki gibi gevşemiştir.
 • Ülkemizde hipnoz ve hipnoterapi sâdece hekim, diş hekimi ve klinik psikologlar tarafından uygulanabilir.
HİPNOTERAPİ
 • Psikolojik ve duygusal problemler çoğunlukla yararsız-olumsuz düşünceler ve imajinasyonlar nedeniyle ortaya çıkar; kişi aslında, geçmiş ve gelecekle ilgili oto-hipnoz ile senaryo oluşturarak, bu senaryoların gerçekleşebileceğini hayal eder ve korkar-kaçınma davranışları geliştirir ya da çaresizlik hissederek, eylemsizleşir.
 • Hipnoterapi bu olumsuz düşüncelerin yerine yararlı-olumlu fikirleri canlandırma –telkin etme- yöntemiyle kişinin istediği yönde değişmesini destekler.

Hipnoterapi esnasında bireyde telkin yöntemi ile güçlü yaşantılar oluşturularak, bu deneyim sırasında telkin edilen  yararlı-pozitif  duygu, düşünce ve davranışların günlük hayata aktarılması amaçlanır.

 

Hipnoz ve Hipnoterapinin Kullanım Alanları
 • Ağrıyı ortadan kaldırmak için (migren ve gerilim tipi baş ağrıları, kronik fiziksel ağrılı hastalıklar, trigeminal nevralji, ağrısız doğum, kanser ağrılarında), hipnoanestezi ile cerrahi girişimlerinde (ameliyatlar, diş çekimi ve diş eti rezeksiyonlarında), psikosomatik hastalıklarda (astım, esansiyel hipertansiyon, psöriazis, ülser, ülseratif kolit, irritabl kolon, siğil gibi tedavilerde),diş tedavilerinde, kanama kontrolünde, hekimler tarafından kullanılır.
 • Psikiyatride: Kekemelik, tik, enüresis noktürna (gece işemeleri), trikotilomani, yeme bozuklukları, obezite, psikojenik ağrı bozukluğu, konversiyon bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları, sigara bağımlılığı, dissosiyatif bozukluklar, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozuklukları gibi alanlarda psikiyatristler kullanır.
 • Kişisel gelişim, bilinçaltı değişim ve davranışsal yeniden öğrenme alanında: Sporda performans arttırma ve konsantrasyonda, sahne korkusunda, uçuş korkusu ve benzeri korkularda, eğitimde sınav kaygısında, yükseklik korkusunda, ders çalışırken konsantrasyon eksikliği konusunda, ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmede, öğrenme kabiliyetini arttırmada, endüstride performans arttırmada, erteleme alışkanlığı ve kişisel ataleti yenmek konusunda, stresi azaltmada, müzikte yaratıcılığı arttırma, yazarlıkta ve genel yaratıcılık gerektiren alanlarda verim artırmada, golf, basketbol, bowling, dövüş sporları, futbol gibi spor dallarında odaklanmayı ve konsantrasyonu arttırmada, özgüven, motivasyon ve sportif performansı arttırmada, özsaygıyı arttırmada, müzik ve yazarlıkta yaratıcılığı tetiklemede, kişisel gelişim alanlarında, kariyer ve başarı kaygılarında, doktor korkusunda, problem çözme yetisini geliştirmede, topluluk önünde konuşma kaygılarında, satışçılar için satış performansı arttırmada, hafıza geliştirmede, hedeflere ulaşmada, self hipnozda ve benzeri birçok konuda bir Hipnoterapiste başvurabilirsiniz. Hipnoterapistler, tıbbın alanına müdahale etmez. Teşhis ve tedavi yapmaz.
Hipnoz Durumu ile İlgili Genel Bilgiler
 • Hipnoz bir uyku hâli değildir. Dışarıdan bakıldığında, hipnozdaki kişi sanki derin ve huzurlu bir uykudaymış gibi görünür. Aynı yanlış gözlemi yapan İskoç Doktor James Braid 1840 yılında bu trans hâline, Eski Yunan’daki uyku tanrısı Hypnosis’ten esinlenerek hipnoz adını vermiştir. Çok kısa bir süre sonra bizzat Dr. Braid bu trans hâlinin uyku olmadığını fark etmiş ve hipnoz adının uygun olmadığını açıklamış olmasına karşın, bu yerleşmiş olduğu için hipnoz adının kullanımı devam edegelmiştir. 
 • Hipnoz kişinin gönüllü isteği ve katılımıyla gerçekleştirilen bir trans hâlidir. Hipnoz yapan kişi, hipnoza girmeyi gönüllü olarak kabul eden kişiye hipnoza girmesini sağlayacak bazı telkinler verir. Kişi bu telkinleri uygulayarak hipnoza girer. Hipnoza girmek istemeyen bir kişi kendisine söylenen telkinleri gerçekleştirmeyi reddedeceği için hipnoza girmez.
 • Bundan dolayı herhangi birini zorla hipnoz altına almak mümkün değildir aynı şekilde hipnoz uygulamalarında kişinin söylemek istemediği sırlarını açığa çıkarmak da mümkün olmamaktadır yalnız kişi eğer isterse bilinç dışındaki olayları hipnoz sayesinde söyleyip açığa çıkarabilmektedir.
 • Hipnoz bir uyku olmadığı için, uyanamamak diye bir şey olamaz. Hipnoz yapan hekim, terapi sonunda kişiye hipnozdan çıkacağı telkinini verdiği zaman kişi hipnozdan çıkarak gözlerini açar.
 • Hipnoz bir uyku durumu olmadığı için hipnoza alan hipnoterapist hasta hipnoz durumundayken odadan çıkıp gitse bile bir süre sonra kişi zaten kendiliğinden kalkacaktır yanı hipnoz durumundan uyanmamak gibi bir olay söz konusu değildir.
BAŞARILI BİR HİPNOZ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
 • 1- Bireyin hipnozitöre güveni. Bu hipnozitörün  prestijine ve vardığı güven duygusuna dayanır.
 • 2- Hipnozu alabileceğine ikna. Bu, karşılıklı anlayışa bağlıdır.
 • 3- Kuvvetli bir karşılıklı ilişki kurulması.
 • 4- Fizyolojik sonuçlarından yararlanarak, psikolojik telkinin pekiştirilmesi. (“Kolun şimdi relaks oldu, gevşedi, ağırlaştı” gibi sözler), (Kola vurarak bir çeşit sedatif masaj halinin oluşturulması).
Hipnoz Etik Kuralları
 • Türkiye’de TÜRK PSİKİYATRİ DERNEĞİ tarafından belirlenmiştir ama uluslararası geçerli etik kuralları da vardır.
 • Hipnoz ve Hipnoterapi sâdece hekim, diş hekimi ve klinik psikologlar tarafından uygulanabilir.
 • Hekimler, diş hekimleri ve klinik psikologlar hipnoz ve hipnoterapiyi sâdece kendi uzmanlık alanları içinde uygulayabilirler.
 • Eğlence veya gösteri amaçlı olarak televizyonda, sahnede veya topluluklar önünde bireysel veya toplu hipnoz uygulamaları yapılamaz.
 • Kitle iletişim araçlarında, web sitelerinde, çeşitli amaçlarla hazırlanmış broşür ya da kitaplarda, haber, tanıtım veya eğlence programı vb. hiçbir şekilde Hipnoz uygulamalarına ait görüntü veya fotoğraf yer alamaz.
 • Hipnoz ve Hipnoterapi uygulanan yerler ve kişiler, uyguladıkları yöntemler ile ilgili olarak kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel işitsel araçlar, yazılı materyaller ile doğrudan veya dolaylı olarak reklâm, tanıtım yapamazlar. Yaptıkları uygulamaları tabelâlarda belirtemezler.
 • Hipnoz veya hipnoterapi uygulayanlar, kendilerini “hipnoterapist” olarak tanıtamaz, “hipnoterapist” sözcüğünü tabelâda, kartvizitte, antetli kâğıtta veya imzalarında kullanamazlar.
 • Bilimsel araştırma ya da tedavi amacıyla ya da hipnoterapiye alınmasına karar verilmiş hastaların eğitimine yönelik ve hipnoterapinin bir ön girişimi olmak üzere yapılan uygulama toplantıları ile tıp mensuplarına yönelik eğitim, kurs, konferans veya kongre etkinlikleri içinde yapılan hipnoz uygulamaları kapsamı dışındadır. 

 

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments