GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

KÖK KANALLARINDAN KIRIK ALET ÇIKARIMI

0

KÖK KANALLARINDAN KIRIK ALET ÇIKARIMI

GDH HABER / HİLAL YILDIRIM

Kırık alet nasıl çıkarılır? Kırık alet çıkarma yöntemleri nelerdir? Alet kırılırsa nasıl davranılmalı? Hepsi ve daha fazlası bu yazıda. İyi okumalar…

kırık kanal aleti parçası

Kanal tedavisi sırasında en sık karşılaşılan komplikasyonlardan birisi, tedavi sırasında kanalların temizlenmesi ve şekillendirilmesi için kullanılan aletlerin ( kanal eğelerinin ) dişin içerisinde kırılmasıdır. Kanal aletinin eski olması, kuralına uygun kullanılmaması, hekimin veya hastanın ani hareketleri, kök kanallarının eğri, dar ve tıkalı olması kırılma riskini arttırmaktadır.

 • Eğer tedavi sırasında kanal içerisinde alet kırılırsa, öncelikle kırık parça kanaldan çıkarılmaya çalışılmalıdır.

Kırık aletin kanaldan çıkarılması her zaman için mümkün olmayabilir. Kanal aletinin kırıldığı yer, kanal aletinin cinsi ve türü ve hangi aşamada kırıldığı başarı şansını etkiler. Kanal girişine yakın bölgede bulunan kırık parçanın çıkarılması kolaydır ancak dar ve eğimli kanalların uç kısımlarında kırılan aletin çıkarılması neredeyse imkansızdır.

Kırılan parça kanaldan çıkarıldıktan sonra, kanal tedavisi kuralına uygun tamamlanır. Ancak kırık parça kanaldan çıkarılamıyorsa ve

 • Diş enfekte ve apseli değilse

 • Kanal aleti temizleme ve şekillendirme işleminin son aşamasında kırılmışsa

 • Kırık parça kök ucuna yakınsa

 • Kırık parça kök ucundan dışarı çıkmadıysa

Kanal tedavisi tamamlanır ve dişin durumu takip edilir. Ancak eğer diş apseli ise veya kanallar temizlenmeden kanal aleti kırıldıysa, dişin bulunduğu bölge ve komşu anatomik oluşumlar (örneğin sinüs boşluğu veya çene siniri)  göz önünde bulundurarak Apikal Rezeksiyon operasyonu veya çekim kararı verilir. Apikal Rezeksyon işlemi azı dişlerde çok fazla risk taşıdığı için bu dişlerin çekimi daha uygun bir tedavi yaklaşımı olacaktır.

KIRIK ALETİ ÇIKARMA TEKNİKLERİ

Kırık parçaların çıkarılmasında genelde mekanik yöntemlerden yararlanılır, gerektiğinde ise mekanik yöntemlerin yanında kimyasal yöntemlere de başvurulur. Kimyasal yöntemler ya çevre dokuların yumuşatılması veya metal parçanın yapısının bozulmasına yöneliktir. Bununla beraber parçanın tahrip edilmesinde sınırlı bir başarı elde edilebilmektedir.

Kırık aletlerin çıkarılmasında pek çok teknik mevcuttur ancak bunların hiçbiri ‘dental operasyon mikroskopları’ kadar önemli değildir. Mikroskop sadece görüşü artırmaz aynı zamanda tekniklerin uygulanmasını da sağlar. Kırık alet çıkarılmasında bugün en etkin cihaz operasyon mikroskopudur. Neticede ‘görüyorsan yapabilirsin’. Mikro-tüp yöntemleri ve ultrasoniklerin mikroskop altında kullanımı en etkin uygulamalardır. Mikroskop altında ultrasonik kullanımına ‘Mikrosonik yöntemler’ denmektedir.

ALETİN KIRILDIĞI BÖLGEYE GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER

Kırık parça kanalın koronal üçlüsünde ise:

Dental Post: Görevimiz Tehlike: Kanalda Kırılan Eğeyi Çıkarmak

 • Aletin ulaşılabilir ve görünür olması uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.

 • Aletin etrafı özel frezlerle açılıp uç kısmı serbest hale getirilir ve hemostatlar, stieglitz pensi, eğe ekstraktörü, forsepsler ve castroviejo gibi enstrümanlar ile veya ultrasoniklerle uzaklaştırılabilir.

Kırık parça kanalın orta üçlüsünde ise:

 • Kırık alete kadar olan kök kısmında, uçları düzleştirilmiş Gates glidden frezlerle düz bir giriş sağlanmalıdır. Böylece kanal aletinin etrafında ultrasoniklerin kullanılabileceği düz bir platform oluşturulur.

 • Uzun ve ince bir ultrasonik uç dentin ve alet arasına penetre edilerek saat yönünün tersine çalıştırılır ve sıkışan alet gevşetilerek çıkarılır.

 • Alet saat yönünün tersine çalışıyorsa ultrasonik uç saat yönünde kullanılmalıdır.

 • Kırık parçanın yanında geçilmesi ultrasoniklerle aletin gevşetilmesini kolaylaştırır.

 • Bu esnada ultrasoniklerin kırılmasını ve aşırı ısınmayı önlemek için en düşük güç ayarında çalışmalıdır. Kanal girişinin altındaki tüm işlemler ultrasonik ucun kırık parça ile ilişkisini değerlendirebilmek için kuru yapılır.

 • Ultrasonikler işe yaramadığında kırık parçaya ulaşıldıktan sonra parçanın tutup kanaldan çekilmesine dayanarak çalışan özel sistemler uygulanabilir.

Kırık parçanın çıkarılmasında kullanılan yöntemler:

 • Ultrasonik uçlar

 • Mikrotüp yöntemi: FRS sistemi

 • Wire loop: 25’lik enjeksiyon iğnesi ve ince ligatür teli ile kırık parçanın yakalanması

 • Masseran kiti ve Extractor Sistem gibi eğeyi tutup çekme yöntemleri

 • Instrument removal system kitleri

 • Endo Rescue Kit

 • S.I.R System

 • Operasyon mikroskobu ile kullanılmak üzere geliştirilen özel aletler

 • Lazer

Masseran Tekniği:

Kök kanalında kırılan aletlerin çıkarılması için Masseran özel bir teknik ve alet serisi geliştirmiştir.

C:\Users\win 7\Desktop\indir (1).jpg

Trepan (delici) frezler kısa ve uzun olmak üzere iki boyutlu hazırlanmıştır. Kırılan aletin koronal bölümüne uyan delici frez seçilerek kök kanalı kırık parçaya kadar bu frezin dış çapı kadar silindirik şekilde açılır. Trepan frez parçanın çevresinde 2mm veya daha derin olarak saat yönünün tersi yönde çalıştırılır. Bazen kırık alet bu evrede serbest kalarak dentin talaşları arasında çıkar. Bazen bir numara küçük trepan alınarak kırık parçanın buna sıkışması ve saat yönünün tersine çevrilerek çıkması sağlanabilir. Alet çevresinde yeterli boşluğun sağlanmasından sonra içi vidalı olan ekstraktör tüpleri yerleştirilerek kırık parçanın tüp ile vida arasına sıkıştırılır ve sıkışan alet çekilerek çıkarılır.

Kırık parça kanalın apikal üçlüsünde ise:

kirik-kanal-aleti - Kanal Tedavisi

 • Apikalde kırılan bir parçaya ulaşmak ancak sınırlı sayıda vakada mümkündür.

 • Prognozu etkileyen durumlar değerlendirilip tedavi seçeneğine karar verilebilir.

 • Ayrıca kırık parçanın oluşturduğu tıkama da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin lentilo gibi tıkama yeteneği olmayan bir parçanın çıkarılmaya çalışılması ya da cerrahi seçenekleri düşünülebilir.

 • Kırık parça foramen apikaleden dışarı çıktığında periapikal dokularda irritasyona sebep olabilir. Bu gibi vakalarda apikal cerrahi yöntemleryle ya parçanın bulunduğu kısım rezeke edilir ya da kırık parçaya apikal taraftan ulaşılarak çekip çıkartılır. Burada eğe ekstraktörü en çok kullanılan gereçtir.

KAYNAKLAR:

GDH ile DAHA FAZLA OKUYUN;

 

 

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments