GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

RANULA

Ranula

0

 RANULA

Hazırlayanlar:

Asena Şeyma Karartı

Sena Küçükyağar 

 

Ranula Nedir?

Ranula; sublingual ve submandibuler tükürük bezine gelen bir travma ile kanalın zarar görmesi veya kanalın tıkanması sonucunda salgının kanal dışına çıkması ile meydana gelir. Çevre yumuşak doku içerisinde biriken mukus epitel kılıftan yoksun ve granülasyon dokusu ile çevrili bir yalancı kist oluşturur. Ranula; terimi Latince bir kelime olan ‘rana’ dan kaynaklanmaktadır. “Rana” kurbağa demektir. Ranula denmesinin nedeni lezyonun kurbağaların yarı saydam olan karınlarına benzemesidir. Klinik olarak özel bir görüntüsü vardır. Ağız tabanında tek taraflı, fluktuan, yarı saydam ve yumuşak doku kitlesi olarak kendini gösterir. Ranula 2-3 cm gibi geniş bir kitle meydana getirirse, dilin yukarıya ve ortaya doğru sapmasına neden olur ve bu tipik klinik bulgulardan birisidir.Son yıllarda yapılan histopatolojik çalışmalar göstermiştir ki; birçok ranula aslında bir yalancı kisttir. Mukusun çevre dokuda birikimi, epitelyal tabakası olmayan yalancı kist oluşumuna neden olur. Ranula iki gruba ayrılmaktadır; sadece ağız içinde sublingual bölgede gelişen bir şişlik şeklinde ortaya çıktığında “oral ranula” adını alır. Mukusun mylohyoid kasın alt boşluğundan submandibuler, submental ve servikal loja yayılıp boyunda şişlik meydana getiren şekline ise “servikal ranula” denir. Servikal ranula, oral ranula ile beraber olabildiği gibi tek başına da görülebilir. 

 

 

 

 

 

Tanı   

  Ranulaların ayırıcı tanısında ağız tabanında yer alan sellülit, kalkulus, Wharton kanalı kistleri, aksesuar tükrük bezi mukoseli, dermoid epidermoid inklüzyon kistleri, tyroglossal duktus kistleri, brankial kistler, hemangiom, lenfangiom, lipom ve pleomorfik adenom gibi patolojiler göz önünde bulundurulmalıdır

    İntraoral ranulalar genellikle küçük ya da orta boydadırlar ve dili itebilirler. Büyümüş intraoral ranulalar Wharton kanalına bası yapıp submadibuler bölgede şişliğe neden olabilirler. Literatüre baktığımızda intraoral ranulalar ağız tabanında sıklıkla sol tarafta yerleşirler. Ranulalar genellikle asemtomatiktirler. Ama boyutları artarsa yemek yemede zorluk ve yutma güçlüğü şikayeti de yapabilirler. Ranula tanısı temel olarak muayene ile konur. Aspirasyon biopsisi, klasik radyografik yöntemler, siolagrafi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomogrofi ve magnetik rezonans kullanılabilmektedir. Şişlik ağız içinde lokalizeyse fizik muayene ile tanısı kolaylıkla konur. Eğer ağız içindeki şişliğin servikal bölgeyle bağlantısı varsa plunging ranula mutlaka düşünülmelidir. Bununla beraber yalnızca servikal şişlik ranulayı düşündürüyorsa; tiroglossal duktus kisti, brankial yarık kisti, paratiroid kistleri, sevikal timik kist, dermoid kist, kistik higroma ve benign teratoma olabileceği de akılda tutulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Tedavi

Ranulanın tedavi seçenekleri basit konservatif yaklaşımlardan daha komplike tedavilere doğru; drenaj, skleroterapi, botulinum toksin tip A, fenestrasyon, marsupyalizasyon, marsupyalizasyon ile birlikte gazlı bez uygulamaları, kriyocerrahi, lazerle eksizyon, ranulanın tek başına ekzisyonu, ranulanın sublingual bezin bir kısmıyla birlikte eksizyonu, ranulanın sublingual bezle birlikte eksizyonu seçenekleri olarak uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDH İLE DAHA FAZLA OKUYUN:

1-YİRMİLİK DİŞ ÇEKİMİ SONRASI PARESTEZİ

2-OSTEORADYONEKROZ

3-FRENEKTOMİ NEDİR?

 

 

                                             Kaynakça:
  1. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. Sayı: Suppl., Yıl: 2006, Sayfa: 88-90 
  2. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. Cilt:6 Sayı:1 Sayfa:93-91 1996
  3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (4):302-308
  4. Akbulut N.,Öztaş B.,Kurşun Ş.,Çölok G., Oral ranula ve tedavisi [Oral ranula and treathment:case report] Türkiye Klinikleri J Dental Sci. 2012;18(2)
  5. Ortakoğlu K.,Büyükyurt C., Sublingual ranula Olgu sunumu [sublingual ranula case report] Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2006; 88-90
Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments