GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

SİCİLYA BAYRAĞI

Sicilya'nın Sembolü Nedir? Sembol Ne Anlama Gelir?

0

SİCİLYA BAYRAĞI

Sicilya’nın Sembolü Nedir? Sembol Ne Anlama Gelir?

Hazırlayan: Şerife Eker

Sicilya

   Sicilya’nın sembolü “Trinacria”dır.  Sicilyalılara sembolün anlamını sorduğumuzda farklı yorumlar karşımıza çıktı. Semboldeki 3 bacaklı kadının, aslında Ada’nın 3 noktasını temsil ettiği, bunların da batı, güneydoğu ve kuzeydoğu olduğu, en yaygın görüş. Bir diğeri de semboldeki ayakların geçen zaman ve hayatın akışını temsil ettiği yönünde.

   Trinacria’nın sözlük anlamı ise 3 noktalı yıldız veya üçgendir. Sembolün ortasındaki yüz de Medusa’ya aittir.

   Bu sembol M.Ö. 3’üncü yüzyıldan bu yana adanın sembolü olmakla beraber 2000 yılından bu yana bayrağın da sembolüdür. Sicilya’da gezinirken her köşede, her sokakta bu sembolle karşılaşmanız mümkün. 

   3:5 oranında olan bu dikdörtgen bayrakta yine üç renk kullanılmış. İki üçgenden biri sarı diğeri kırmızı. Ortada ise dizlerinden bükülmüş 3 adet bacak bulunuyor. Ve tam ortasında medusa sanılan cadı başı, buğday başaklarından taç taşımaktadır.  Yanlarından başaklar sarkmaktadır. Bu kalkan görünümündeki figür turuncu renktedir.

   Bu cadı kafası antik Yunan mitolojisindeki yeri dışında kalkanlarda da koruyucu olarak kullanılmıştır. (Medusa kendine bakanı taşa çeviren bir cadıdır.) Bu sembol çok eski zamanlardan günümüze de hep ilgi çekmiş ve kalkanlardan, sikkelere, tapınak duvarlarından, takılara, Rönesans üstatları Leonardo da Vinci den Barok üstadı Caravaggio eserlerine dek kullanılmıştır. Hatta günümüzde çok ünlü marka Versace de amblem olarak Medusa yı kullanır. Bir diğer düşünce de bu kadın başının hayatın dinamik enerjisi ile ilişkili Ana Tanrıça kültüne dayandığıdır.  

   Bayraktaki bu başın etrafını saran başak taç, ada toprağının verimliliğini sembolize eder. Etna patlamanın 40 -60 yıl sonra ardından toprağı verimli hale getiriyor. Trinacria, triscele, triskelion adı Yunanca “τρισκελής” kelimesinden gelir ve üç ayak anlamındadır. Başka uygarlıklarda da antik buluntularda benzer sembolik öğeler görülmüştür.  Üç ayaklı tek başlı bir yaratık olarak benzer bir kil tablet arkeoloji müzesinde görülebilir.

 

KAYNAKÇA:

.https://meyontheroadforphoto.blogspot.com/2016/05/cizmenin-ucundaki-ucgen-sicilya.html

. https://www.yeniduzen.com/godfathera-ilham-olan-sicilya-83146h.htm

GDH İLE DAHA FAZLA OKUYUN:
Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments